Start Kinderoefentherapie Onderzoek Behandeling Tips Foto's Links

Wat doet de kinderoefentherapeut:

Wanneer er een vermoeden bestaat dat er een motorisch probleem is bijv. door de ouders en/of leerkracht kan er na verwijzing door de huisarts of kinderarts een sensomotorisch onderzoek worden gedaan. Tijdens dit onderzoek krijgt de therapeut inzicht in het motorisch functioneren van het kind.

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende onderdelen;

Motorische ontwikkelingsfase

Basismotoriek & evenwicht

Grove motoriek

Fijne motoriek

Oog-handcoŲrdinatie

Lichaamsschema

Tijd-/ruimtelijke oriŽntatie

Houding en beweging

De resultaten van het onderzoek komen in een verslag, waarna advies wordt uitgebracht. Wanneer kinderoefentherapie Cesar wordt geadviseerd, stelt de therapeut een behandelplan op, waarbij  wordt uitgegaan van de individuele situatie en de mogelijkheden van het kind.